Polityka prywatności sklepu www.suneo.pl, zwanego dalej „Sklepem”


I DANE OSOBOWE


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SUNEO Bartosz Spychalski z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. M. Konopnickiej 6-12/9.

2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo z nami kontaktować pisząc na adres e-mail: biuro@suneo.pl lub listownie, na adres: SUNEO, ul. M. Konopnickiej 6-12/9, 62-800 Kalisz.

3. Państwa dane osobowe przetwarzanie są w celu realizacji procesu sprzedaży, realizacji celów marketingowych Administratora oraz celów statystycznych (art.6 ust.1 RODO). Dane osobowe, które podają nam Państwo dokonując zakupu w naszym sklepie, czyli imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, telefon kontaktowy, nazwa firmy i numer NIP w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą i chcących otrzymać fakturę dotyczącą składanego zamówienia, przetwarzane są w zakresie:
- realizacji składanych przez Państwa zamówień,
- obsługi Państwa zgłoszeń oraz zapytań,
- realizacji prawa do odstąpienia od umowy,
- rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji,
- niezbędnym do realizowania usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych:
- Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, jaki wynika z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy,
- tam, gdzie Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane te nie będą przetwarzane dla określonego celów, jeśli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec takiego przetwarzania,
- jeżeli dane osobowe są przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

5. Nie stosujemy wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wyrażą Państwo na to zgodę, co pozwoli nam na personalizowanie materiałów marketingowych.

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym przede wszystkim firmom przewozowym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom realizującym płatności internetowe, przy czym podmioty te przetwarzają przekazane dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie w zgodzie z jego poleceniami.

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach trzecich.

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych.

9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda, mają Państwo prawo jej cofnięcia. Czynność ta nie wywiera wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej wycofaniem.

10. Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianym.

11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

12. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z zawieraną umową sprzedaży jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonywania umowy, tzn. bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. Ewentualne podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.


II COOKIES


1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika, optymalizacji korzystania ze stron internetowych oraz zbierania danych statystycznych.

5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies, w tym sposoby ich blokowania, dostępnych jest m.in. w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej, lub na stronach:
- blokada przyjmowania plików „cookies” w Firefox,
- blokada przyjmowania plików „cookies” w Internet Explorer,
- blokada przyjmowania plików „cookies” w Chrome,
- blokada przyjmowania plików „cookies” w Safari.

Część poświęconą cookies opracowano na podstawie danych ze strony: http://wszystkoociasteczkach.pl - posiadaczem praw autorskich pierwowzoru niniejszej polityki w tym zakresie jest IAB Polska.